Bütüncül Bir Yaklaşımla Tedavi Edilemeyecek Hastalık Yoktur.

Erenköy Mahallesi, Erenköy Caddesi, Huzur Sokak, No:26 Selçuklu/KONYA

Tel: 0332 502 0888

Magnetoterapi

MAGNETO TERAPİ

Manyetik Alan Tedavisi Ne Anlama Gelmektedir?

Atomların hem yapısını oluşturan, hem de diğer atomlarla olan iletişimini sağlayan kuvvet; elektromanyetik kuvvettir. Bu kuvvet, elektromanyetik dalgalar ile oluşur ve bunun da en küçük alt birimi fotonlardır. Fotonlar yardımı ile bedenimizde molekül altı iletişim gerçekleşir. Magnetoterapi, manyetik alan etkileşimine bağlı çalışan bir tedavi yöntemidir.

Yaşamla ilgili süreçler; sindirim, boşaltım, büyüme gibi; materyal düzeyde olurken, bunların düzenlenmesi informatif ve enerji düzeyinde olur. Dr. W. Ludwig tarafından geliştirilen “biyoinformatif tıp”ın ilgi alanı bu “informal düzen”dir. İnformal düzende tedavi yapılırken elektromagnetik enerji kullanılır. Manyetik tedavi, akupunktur ve hacamat gibi tedavilerde işte bu moleküler düzeyin altında, atomlar arası fotonların haberleşme frekansları düzenlenmeye çalışılır. İnsanda da hem sinir sisteminde hem kaslarda hem de birçok organda elektrik akımı ile fonksiyonlar düzenlendiği için, beden etrafında da belirgin bir manyetik aura vardır.

Magnetoterapiye Neden İhtiyacım Var?

Günümüzde hastalık yapıcı etkenler arttığı için, maalesef hastalıkların çeşidini ve sayısını da artırdı. Beslenmenin bozulması, kimyasal maddelerin hayatımıza daha çok girmesi, suni kokularla etrafımızın çevrilmesi gibi sebeplerin yanında bir de elektromanyetik kirliliğin had safhaya ulaşması hastalık etkenleri arasına girmektedir. Vücut, elektrik akımları ve atomlar arası manyetik alan ile çalışır ve etrafındaki bazı doğal manyetik alanlarla uyum içerisindedir. Bu manyetik alanlar; atmosferin iyonosfer tabakası ve yeryüzü arasında titreşen taneciklerin oluşturduğu tanımlanmış yedi manyetik alan, yerkabuğunun yaydığı manyetik alan ve güneş ışınlarının oluşturduğu manyetik alandır. Bu uyumu ise son dönemki teknolojik gelişmeler; baz istasyonları, elektronik aletler, radyasyon yayıcı aletler bozmaya başlamış, hastalıklara sebep olmuştur. Toprağa çıplak el ve ayaklarla dokunmanın eskiden beri bilinen faydası da aynı mekanizmaya dayanmaktadır. Manyetik tedavi vücutta bozulan bu elektromanyetik frekansları düzeltmek üzerine kuruludur.

Magnetoterapiyi Farklı Kılan Etkenler Nelerdir?

Magnetoterapi; tedavide geniş uygulama alanlarının olması, kolay uygulanabilir olması, invaziv (delici bir aletle vücuda müdahale) olmaması ve yan etkisinin olmaması bu tedavinin avantajlarıdır.

Magnetoterapi Nasıl Uygulanır?

İçerisinden elektrik akımı geçirilen tüp şeklinde kafes içerisinde hasta herhangi bir rahatsızlık ya da titreşim hissetmeden yatar. Bu elektirik akımı, tüpün iç kısmında manyetik alan oluşturur. Seans süresi 20 dakikadır. Manyetik alanın şekli ve programı, hastalığa ve düzeyine göre farklı farklıdır. Öncesinde herhangi bir hazırlık gerekmediği gibi, işlem sonunda da herhangi bir işlev kısıtlaması gerekmez.

Magnetoterapi Hangi Durumlarda Faydalıdır?

Literatürde; birçok hastalıkta etkileri gösterilen çalışmalar bulunmaktadır. En fazla çalışma; kas iskelet sistemi hastalıkları üzerine yapılmış olup faydası en belirgin hastalık grubu olarak da “iyileşmeyen kemik kırıkları” olarak literatüre geçmiştir.

Aslında magnetoterapi, vücuttaki manyetik frekansları düzeltici etkisiyle, bağışıklık sistemini güçlendirici etkisiyle, dolaşımı düzenleyici etkisiyle birçok hastalıkta tedavi protokolüne girmektedir. Genel bir iyileşme için manyetik tedavi bir temel olarak kullanılır, bölgesel tedaviler için ise diğer doğal tedaviler üzerine eklenir.

Bilimsel Literatürde Bir Karşılığı Var Mı?

Magnetoterapi ile ilgili ve hastalıklara olan etkileriyle alakalı birçok çalışma yapılmıştır.

Literatürde;

  • İyileşmeyen Kırıklar,
  • Tendinitler, yumuşak doku hastalıkları,
  • Romatizmal hastalıklar,
  • Osteoporoz,
  • Bronşit, sinüzit gibi solunum sistemi hastalıkları,
  • İskemik hastalıklar, inme, felç gibi durumlar,
  • Fasiyal Paralizi,
  • Tiroidin hastalıkları,
  • Lipid metabolizma hastalıkları,
  • Yanıklar

İle ilgili çalışmalar yapılmış ve manyetik alan tedavisinin olumlu etkileri gösterilmiştir.

Bunun dışında;

Kimler Bu Tedaviden Faydalanabilir, Kimler Faydalanamaz?

Yenidoğandan yaşlı populasyona kadar hemen hemen her grup hasta hatta sağlıklı insanlar bu tedaviden faydalanabilir. Gebeliğin ilk trimestrinde önerilmemektedir. Bunun yanında kulakta implant olanlarda yada vücudun herhangi bir yerinde metalik implant/protez varlığında o bölgeyi içine alan bir tedavi uygun değildir.

Erenköy Mahallesi, Erenköy Caddesi,
Huzur Sokak, No:26 Selçuklu/KONYA

Tel: 0332 502 0888

Whatsapp Telefon Konum Instagram
•••